Prijzen

 

PER 1 JANUARI 2024

Eenmalig inschrijfgeld: € 10,-

Rijlessen: € 230,- per kwartaal m.u.v. het 3de kwartaal: € 152,- (i.v.m. zomervakantie)

Proefles € 25,-

Afgezegde lessen worden niet vergoed maar kunnen, indien mogelijk, ingehaald worden op een andere dag in hetzelfde kwartaal.

Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal 1 maand voordat het nieuwe kwartaal ingaat

De SPGOB subsidieert de kosten van de instructrices, begeleidsters en het grootste deel van de activiteiten

Bij vragen neem contact op met onze penningmeester